Evropská unie
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

ATOS II Triple Scan

Přednosti systému

 • flexibilita (jedním zařízením lze měřit objekty od několika milimetrů do několika metrů)
 • vysoké rozlišení (až 120 bodů na 1mm)
 • mobilita (systém lze převážet v osobním automobilu)
 • jednoduchost ovládání (automatický přepočet transformací)
 • hmotnost a velikost měřeného objektu je prakticky neomezená
 • po úpravě povrchu lze měřit lesklé a průhledné objekty
 • lze měřit měkké materiály a horké formy

Proces měření

 • rychlé měření s vysokou hustotou dat (velká rozlišitelnost detailů)
 • hustota dat je dána použitým zařízením a pohybuje se v rozmezí od 5 000 000 do 16 000 000 bodů na 1 záběr
 • proces měření je založen na principech optické triangulace, fotogrammetrii a metody Fringe Projection
 • na povrch objektu jsou promítány pruhy světla, které jsou snímány pomocí dvou kamer s CCD čipem
 • software z těchto záběrů vypočítá prostorové souřadnice jednotlivých bodů
 • automatické složení jednotlivých záběrů do jednoho celku je zajištěno referenčními značkami nebo metodou best fit na skenovaný tvar
 • za účelem naskenování celého objektu lze pohybovat skenerem i měřeným objektem

Výstupy z digitalizace

 • optimalizovaná polygonální síť (STL)
 • mrak bodů
 • řezy (body)
 • obrysové a kontrastní křivky (body)
 • barevná mapy odchylek od CAD modelu (obrázky)
 • délkové a úhlové kóty, tolerance tvaru a polohy (GD&T), primitiva ( roviny, válce, koule…)
 • protokol měření (ASC, CSV, PDF)
 • Export do prohlížeče GOM Inspect