Evropská unie
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Výrobní program

modulové systémy

napájecí žlaby pro dobytek

podpěry pod cisterny

přepravní palety

svařování Al slitin