Evropská unie
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Návrh odlitku

konstrukce formy pro gravitační lití hliníku

Původní technologie výroby dílu, lití do písku, měla několik nevýhod:

  • složité rozměrné a formovací zařízení
  • malá sériovost při použití technologie lití do písku

proto se firma Ocelit rozhodla pro konstrukci nové formy pro kokilové lití.

Konstrukci prováděla f. SYSCAE ve spolupráci s f. Ocelit

Těsná spolupráce a časté konzultace obou firem byly ku prospěchu věci a umožnily úspěšný přechod na novou technologii výroby.

Výsledkem byl spokojený odběratel výrobků, protože změna technologie vedla nejen ke zjednodušení a zrychlení výroby, ale také ke zlepšení kvality odlitku.